תפקיד

שם

יו"ר

אידית הלל

מנכ"ל

איל ישראלי

ראש ועדת ביקורת

משה בסו

ראש ועדת מחקר

דורית גרינשטיין

ראש ועדת גיוס כספים

גלית ישראלי

ראש ועדת איתור וקשר עם חולים

איריס גולדין

ראש ועדת תמיכה בחולים

רויטל הלל

ראש ועדת זכויות חולים

אבי גרינשטיין

ראש ועדת פרסום ויחסי ציבור

איציק יושע

ראש ועדת קשרי חוץ ונציגת העמותה בארה"ב

Fran Amkraut

ראש ועדת כנסים

שוקי כהן

ראש ועדת אינטרנט ומזכירת העמותה

מיטל יושע

אחראית על עלון העמותה

כרמית שועלי

רו"ח והנהלת חשבונות

שמשון ויזל