דף הבית תקנון אתר

תקנון אתר

תקנון אתר עמותת MJD

אתר עמותת MJD מנוהל ע"י עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית (ע"ר)
השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים להלן.

תנאי שימוש באתר

המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר.
מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, והוא פונה לנשים וגברים כאחד
בשימוש ראשוני באתר אנו ממליצים להדפיס או/ו לשמור עותק של מסמך זה, לשם התייחסות עתידית.
מסמך זה מתעדכן מעת לעת, והנך מתבקש לשוב ולעיין בו מפעם לפעם.

קרא את התנאים בקפידה.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא המנע משימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר של עמותת MJD ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים
חלק ממנו – הינן של עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית. 
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד ג' כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמת
העמותה בכתב מראש.
סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של עמותת MJD או של גורמים אחרים שעמותת MJD התקשרה עימם בהסכם, אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת עמותת MJD או בעל הסימן המסחרי, לפי עניין – בכתב או מראש.

בריאות וסגנון חיים

המידע המפורסם באתר אינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ אצל אנשי מקצוע, רופאים ומומחים.

המידע והתכנים אינם מהווים, בשום אופן ובשום מקרה, אבחנה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית או עצה רפואית. הם אינם באים להחליף ביקור אצל רופאים ואנשי מקצוע.

לתשומת לבך: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.
מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים למומחה או המוסד/הארגון.

הגבלת אחריות

השירותים והמידע המובאים באתר עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS).
העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, ינתנו כסדרם או ללא הפסקות. טעות לעולם חוזרת.

לא תהיה למשתתפים כל דרישה, טענה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו של האתר ו/או עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

שינויים ו/או הפסקת שירות

המידע הניתן באתר ניתן ללא תשלום. על כן, רשאית עמותת מג'דו ג'וזף הישראליתהפסיק בכל עת הפצת
המידע – כולו או חלקו. העמותה רשאית לשנות את היקף השירותים, לרבות גביית תשלום עבורם,
ללא הודעה מוקדמת.

עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית רשאית להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת, ולאחר מכן שומרת לעצמה
את הזכות לשינוי ו/או הורדת האתר.

 

דין ומיקום השיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מיקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי משפט המוסמכים בישראל
במחוז תל אביב בלבד.