הכנס התקיים בתאריך 16/12/2011 באולם בית העם במושב שדי חמד

תוכנית הכנס:

10:00 התכנסות ורישום

10:30 סקירת פעילות העמותה:

  • סיכום פעילות 2011, איל ישראלי, מנכ"ל עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית
  • הצגת מחקר אילן משפחתי, איל ישראלי, מנכ"ל עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית
  • שיתוף פעולה עם עמותות וארגונים, תומר הלל, עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית
  • תמיכה בזכויות החולים, אבי גרינשטיין, עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית
  • תוכנית למפגשי תמיכה, איל ישראלי, מנכ"ל עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית
  • הצבעות לאישור החלפת בעלי תפקידים ואישור רו"ח העמותה לשנה נוספת

 11:30 הפסקה

11:45 הרצאות אורח:

  • פעילות המרפאה למחלת מג'דו ג'וזף,  פרופ' קרלוס גורדון, מרכז רפואי מאיר
  • סקירת התקדמות מחקר, דר' ערן משורר, האוניברסיטה העברית
  • שאלות ותשובות

13:00 דברי סיכום ונעילה