בעלי תפקידים בעמותה

תפקיד

שם
יו"ר אידית הלל
מנכ"ל איל ישראלי
ראש ועדת ביקורת משה בסו
ראש ועדת מחקר דורית גרינשטיין
ראש ועדת גיוס כספים גלית ישראלי
ראש ועדת איתור וקשר עם חולים איריס גולדין
ראש ועדת תמיכה בחולים רויטל הלל
ראש ועדת זכויות חולים אבי גרינשטיין
ראש ועדת פרסום ויחסי ציבור איציק יושע
ראש ועדת קשרי חוץ ונציגת העמותה בארה"ב Fran Amkraut
ראש ועדת כנסים שוקי כהן
ראש ועדת אינטרנט ומזכירת העמותה מיטל יושע
אחראית על עלון העמותה כרמית שועלי
רו"ח והנהלת חשבונות שמשון ויזל