בעלי תפקידים בעמותה

תפקיד

שם
יו"ר תומר הלל
מנכ"ל אפרת עמרם
ראש ועדת ביקורת משה בסו
ראש ועדת מחקר דורית גרינשטיין
ראש ועדת איתור וקשר עם חולים איריס גולדין
ראש ועדת זכויות חולים אבי גרינשטיין
ראש ועדת פרסום ויחסי ציבור איציק יושע
ראש ועדת קשרי חוץ ונציגת העמותה בארה"ב Fran Amkraut
ראש ועדת אינטרנט מיטל יושע
רו"ח והנהלת חשבונות שמשון ויזל