מטרות העמותה

העמותה פועלת באפיקים שונים אשר יובילו למטרה אחת – מציאת מרפא למחלת מג'דו ג'וזף.

מחקר

  • גיוס תקציבים לחקר המחלה ומציאת תרופה.
  • סיוע לקידום המחקר במחלת מג'דו ג'וזף.
  • קיום קשרים ושיתוף פעולה בין עמותות וחוקרים העוסקים במחלה בארץ ובחו"ל.

תמיכה

  • פריסת רשת של עזרה הדדית ותמיכה בין בני משפחות החולים.
  • מיפוי החולים במחלה בישראל.
  • ביסוס הכרה ממלכתית במחלה.
  • הגברת מודעות הציבור, הרופאים והחוקרים למחלה.